Second-hand siirtyy some-aikaan

Miten käytetyn tavaran ostamisen pitäisi toimia 2020-luvulla.

Jemma

Jemma on digitaalinen alusta käytetyn tavaran myymiseen, esittelemiseen ja lainaamiseen, vaatteista Pokémon-kortteihin.

Second-hand ostaminen kestävänä ja kustannustehokkaana kulutusmallina on suositumpaa kuin koskaan. BCG:n tutkimuksen mukaan seuraavan viiden vuoden aikana käytetyn tavaran sektori tulee kasvamaan räjähdysmäisesti, viidestätoista kahteenkymmeneen prosenttiin vuodessa (CAGR). Alan kasvaessa monet Suomessa toimivat myyntialustat ovat selkeästi aikaansa jäljessä käyttöliittymältään, ulkonäöltään ja luotettavuudeltaan. Jemma vastaa tähän ongelmaan, tarjoten sosiaalisen median käyttämiseen tottuneelle väestölle räätälöidyn ratkaisun.

Toteutimme lupaavalle startupille konseptivideon, joka tuo esille sovelluksen modernia dynaamisuutta yhdistellen kuvattua kuvaa, visuaalisia efektejä ja animaatiota. Konseptoinnille oli erittäin tärkeää löytää balanssi kiinnostavuuden ja informatiivisuuden välillä, sekä edistää Jemman selkää, omaa brändiä. Näiden tavotteiden perässä, segmentoimme käsikirjoituksen sovelluksen olennaisimpien ominaisuuksien mukaan, näyttäen sovellusnäkymää luovasti 3D-animaation avulla tarinan edetessä huomaamattoman saumattomasti. Sovelluksen käytön tulee olla helppoa kuin ruusuilla tanssiminen, joten videota tahdittaa Salsateemainen rytmikäs kappale, joka ei jätä katsojaa kylmäksi.

Esteettisiä valintojamme ohjasi kuvatun kuvan ja animaation integroiminen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Pääsimme tähän tavoitteeseen hyödyntäen erilaisia luovia ja dynaamisia siirtymiä, jotka vuorollaan käyttävät 2D- ja 3D-animaatiota sekä kuvattua kuvaa. Animaatio ja kuvattu kuva tapaavat myös esimerkiksi tekstiplansseissa, jotka ovat lukittuna oikean maailman elementteihin. Visuaalisuudeltaan videon kiinnostavin osio löytyy jo ensimetreiltä: slow-motion -kuva jokapäiväisistä esineistä, jotka lipuvat ruutua pitkin alleviivaa onnistuneesti ja leikkisästi pölyä keräävän tavarapaljouden ongelman sekä esittelee Jemman arvolupauksen: Tavarasta pääsisi helposti eroon, jos vain löytyisi alusta, jossa myyntiin laittaminen kävisi vaivattomasti. 

Luodaksemme slow-motion efektin, laskimme tavaroita hitaasti käyttäen erittäin primitiivistä mutta toimivaa ratkaisua: siima. Kuvasimme tavaroita 120fps (kuvaa sekuntissa) -taajuudella, joka mahdollisti videoiden hidastamisen viidesosaan sen alkuperäisestä nopeudesta. Jälkituotannossa leikkasimme tavarat pois taustastaan ja lisäsimme tyhjän stillikuvan taustaksi. Tämän jälkeen lisäsimme tavarat tippumaan sekä vaihtumaan taustakappaleen rytmin mukaisesti. Yhdistimme taustan ja videot tavaroista samaan “ulottuvuuteen”, joka mahdollisti panoroimisen tavaroiden välillä ja koko videon rauhallisen zoomaamisen. Viimeisenä elementtinä kuvaan tipahtaa realistinen 3D-malli puhelimesta, joka sulautuu kuvatun kuvan esineisiin huomaamattomasti, kunnes sen aika astua parrasvaloihin koittaa.

This screenshot from the video illustrates a seamless transition and how motion blur added to the artificial elements improves its credibility.

Saumattomat siirtymät ovat selkeästi nähtävissä, kun siirrymme kuvatusta kuvasta animaatioon. Näissä kohdissa yleisenä motiivina toimii tuttu puhelimen 3D-malli, jota seuraa taustan räjähdysmäinen täyttyminen värillä. 3D-maailmassa esittelemme erityisesti Jemman käyttöliittymää ja toimintoja, joten ympäristö on suunniteltu keskittymisen ohjaamiseksi puhelinmallin ruutuun. Esimerkiksi, 3D-malli erottuu taustasta selkeästi väriä kontrastoivan hehkun ansiosta, joka säihkyy puhelimen takaa. Monella tapaa kyseinen asetelma vaikuttaa jopa tuotekuvalta puhelimesta, mikä alleviivaa sovellusta olennaisena osana puhelimen käyttämistä. Animaation realistisuutta myyvät animaatioon lisätty liikesumu eli motion blur ja benjiköysimäinen liike, kun puhelin lennähtää kuvaan.

Kaksi parasta esimerkkiä animaatioelementtien sisällyttämisestä kuvattuun kuvaan löytyvät kohdista 00:24 ja 00:39. Tuttu huone toimii taustana suurelle osalle kuvattua materiaalia, mutta ensimmäisessä esimerkissä kuvattuun kuvaan yhdistyy animaatio, jossa tavaroiden hintalaput ovat aseteltu videon maailmaan ankkuroituna eri tavaroihin. Tyyli tuo mieleen kaikille tutut Ikea-esitteet tarkoituksellisesti, sillä kilpailijoistaan eroten, Jemma on ylpeänä ei pelkkä second-hand vaatteiden myyntitori, vaan kaiken käytetyn tavaran alusta. Mikä olisikaan sopivampi kokonaisvaltaisuutta ja varteenotettavuutta edistävä tekijä, kuin vertaus yhteen suurimmista huonekalumyymäläketjuista.

Toinen esimerkki keskittyy kohtaukseen, jossa kerromme postittamisen ja lainaamisen vaivattomuudesta. Kuvaan työnnetään paketti, minkä jälkeen kuva pyörähtää paketin vastaanottajan napatessa paketin mukaansa. Tässä kohtaa tekstit “Vaivaton maksaminen” ja “Turvallinen postitus” ovat lukittuna pakettiin, vahvistaen voice-overin kertomaa viestiä postittamisen turvallisesta toimivuudesta. Lukitus toteutettiin käyttäen ohjelmaa nimeltä Mocha, joka erikoistuu planar-tyyppisten pintojen jäljittämiseen. Ohjelma jäljittää paketin pienimmätkin liikkeet, joka nostaa efektin realismia saaden tekstin vaikuttamaan siltä, että se todella olisi printattu pakettiin.

This is a view of the Mocha tracking tool. The square front-side of the package has been determined as the plane to track here.

Oli alusta lähtien selvää, että taustakappaleen tulee olla tanssittava.

Vaikka kappale ammentaa traditionaalisia salsaharmonioita ja tunnelmaa, rytmillistä puolta määrittävät perkussioelementit, jotka ovat selkeästi nykyajan hiphop -vaikutteisia. Modernin hiphopin ja erityisesti trap-alatyylin vaikutelmat kuuluvat vahviten 1/16 hi-hat tremoloissa (jotka ovat toteutettu legendaarista 808-rumpukonetta muistuttavalla äänellä), napakassa rim-snaren ja bassorummun yhdistelmässä, sekä matalassa ja tuntuvassa bassossa. Salsamaisten harmonisten elementtien yhdistäminen moderneihin ja meneviin rumpuihin luo raikkaan ja leikkisän tunnelman, tehden kappaleesta mielenkiintoisen ja mieleenpainuvan. 

The image above shows the different bands, which react to changes in loudness in the corresponding frequency ranges in vocal track to compress the background tune. The separation of compression to multiple bands allows for the clear consonants to pop out, as well as the fundamental tones of vocal to carve out its place.

Täyteläisen, kiinnostavan ja eloistan taustamusiikin ja voice-overin miksaaminen keskenään uhraamatta taustamusiikin energiaa tai puheen selkeyttä on aina köydenveto selkeyden ja vaikuttavuuden välillä. Rumpujen ja basson voimakkuuden säilyttämiseksi käytimme yhdistelmää erilaisia moniraita side-chaining -toimintoja puheraidan ja kappaleen välillä.

To add subtle depth and space to the vocal, a bus track with a multi-voice effect followed by a short-tail reverb is added at a very low volume.

Olemme lähestulkoon aina tilassa, jossa puheemme kimpoilee erilaisista elementeistä ja resonoi ympäristön kanssa. Jälkituotannossa tämä realistisuutta luova kaikuisuus luodaan jälkeenpäin, jotta puheraidan selkeyttä voi hallita. Nämä pienet epätäydellisyydet tekevät puheraidasta luonnollisen kuuloisen ja sulauttavat ne taustamusiikkiin. Puheraitaan luotiin jälkituotannossa tilan tuntua ajamalla ääntä bus-kanavan läpi, jossa erilaiset koraali- kaiku ja moniäänisyysefektit antoivat puheelle tilakontekstin. 

LISÄÄ JEMMASTA
MIKÄ ON KAIDE?