028
#028 – MINNA MAIJALA:
Minna Canthin elämä, Taistelu tasa-arvosta & Yhteiskunnan seksualisoituminen

Minna Maijala on tietokirjailija ja kirjallisuushistorioitsija, jonka teoksiin kuuluu mm. elämäkertateos Hellä, herkkä, hehkuvainen: Minna Canth.

Kuka oli Minna Canth ja mitä hänen tarinassaan on perinteisesti ymmärretty väärin? Miten naisia pyrittiin hallitsemaan heppoisilla diagnooseilla ja mitkä ovat tämän heijastukset nykypäivänä? Miltä näyttää Canthin tuotannon psykologinen ihmiskuva?

Canth vaikutti niin kirjallisuutensa kautta kuin myös suoraan talouselämän edelläkävijänä, jättäen jälkensä suomalaiseen identiteettiin. Minna Maijala tarjoaa tässä jaksossa yksityiskohtaisen kuvauksen naisten fyysisestä ja henkisestä sorrosta Suomen historiassa sekä yksilön rohkeudesta haastaa hallitsevan järjestelmän epäoikeudenmukaisuutta.