Jemma

// startup konseptivideo

Jemma on digitaalinen alusta käytetyn tavaran myymiseen, esittelemiseen ja lainaamiseen, vaatteista Pokémon-kortteihin.

Toteutimme lupaavalle startupille konseptivideon, joka tuo esille sovelluksen modernia dynaamisuutta yhdistellen kuvattua kuvaa, visuaalisia efektejä ja animaatiota. Konseptoinnille oli erittäin tärkeää löytää balanssi kiinnostavuuden ja informatiivisuuden välillä, sekä edistää Jemman selkää, omaa brändiä.

Työtämme ohjasi kuvatun kuvan ja animaation integroiminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Pääsimme tähän tavoitteeseen hyödyntäen erilaisia luovia ja dynaamisia siirtymiä, jotka vuorollaan käyttävät 2D- ja 3D-animaatiota sekä kuvattua kuvaa. Animaatio ja kuvattu kuva tapaavat myös esimerkiksi tekstiplansseissa, jotka ovat lukittuna oikean maailman elementteihin.

3D-maailmassa esittelemme erityisesti Jemman käyttöliittymää ja toimintoja, joten ympäristö on suunniteltu keskittymisen ohjaamiseksi puhelinmallin ruutuun. Animaation realistisuutta myyvät animaatioon lisätty liikesumu eli motion blur ja benjiköysimäinen liike, kun puhelin lennähtää kuvaan.

Oli alusta lähtien selvää, että taustakappaleen tulee olla tanssittava. Salsamaisten harmonisten elementtien yhdistäminen moderneihin ja meneviin rumpuihin luo raikkaan ja leikkisän tunnelman, tehden kappaleesta mielenkiintoisen ja mieleenpainuvan.

Olemme lähestulkoon aina tilassa, jossa puheemme kimpoilee erilaisista elementeistä ja resonoi ympäristön kanssa. Jälkituotannossa tämä realistisuutta luova kaikuisuus luodaan jälkeenpäin, jotta puheraidan selkeyttä voi hallita. Nämä pienet epätäydellisyydet tekevät puheraidasta luonnollisen kuuloisen ja sulauttavat ne taustamusiikkiin.

Video päättyy Jemman omaan äänilogoon, jonka suunnittelimme käytettäväksi sekä tämän tuotannon tyyppisessä viestinnässä että sovelluksen sisäisenä ilmoitusäänenä.

tutustutaan ja napataan kahvit

moro@relyonkaide.com

matti kaira
matti@relyonkaide.com
+358 443066646
aarni hildén
aarni@relyonkaide.com
+358 443066646